dinsdag, maart 04, 2014

De laatste commissievergadering van deze raadsperiode!


Uitgebreid vertrouwelijk geïnformeerd over Jeugd en criminaliteit en het Lange Land Ziekenhuis!

zaterdag, maart 01, 2014

PvdA “ Meer aandacht voor eenzaamheid bij Zoetermeerder”

Eenzaamheid is een onzichtbaar maar groot probleem in Zoetermeer. Iedereen kan vereenzamen. Sommige groepen hebben echter een grotere kans op eenzaamheid. De PvdA constateert dat vooral oudere mensen zonder kinderen met eenzaamheid te maken hebben. Ook wordt vereenzaming geconstateerd bij homoseksuele ouderen.
Eveneens ondervinden gehandicapten de gevolgen van het alleen komen te staan. Met regelmaat blijkt het voor hen niet eenvoudig om sociale contacten te onderhouden en aan activiteiten deel te nemen.
De PvdA-fractie heeft in de afgelopen jaren veelvuldig aandacht gevraagd voor het thema eenzaamheid. Zo werd in 2011 het PvdA actieplan Eenzaamheid aan de gemeenteraad voorgesteld en aangenomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan vervolgens opgepakt. Dit heeft toen geleid tot o.a. een grote conferentie over eenzaamheid waaraan 200 deelnemers van allerlei maatschappelijk instellingen deelnamen en gezamenlijk oplossingen werden bedacht om eenzaamheid te signaleren en aan te pakken. “Het bestrijden van eenzaamheid is hiermee verankerd in het gemeentelijke beleid. Daar zijn wij blij mee, maar het werk is nog niet klaar en om verder stappen te zetten wil de PvdA met de doelgroepen in gesprek komen.” Aldus Nawzad Sulaiman.
Mensen die met eenzaamheid te maken hebben of geïnteresseerd zijn in dit onderwerp kunnen zich melden bij Nawzad Sulaiman of hun ervaringen via de mail of website www.pvdazoetermeer.nl met de fractie te delen.
Inhoudelijke informatie over het onderwerp:dhr. Nawzad Sulaiman nawzadsulaiman@raadzoetermeer.nl

donderdag, februari 20, 2014

Nawzad Sulaiman, vluchteling en gemeenteraadslid, Irak: "Je moet vluchtelingen wel een kans geven"


De Koerdische Nawzad Sulaiman is vluchteling en gemeenteraadslid in Zoetermeer. Hij moest vluchten uit Irak en mocht in 1992 naar Nederland komen. “Ik dacht: Wauw, dit is heel bijzonder. Tussen deze vriendelijke mensen wil ik leven. Dit wordt ook mijn land.” Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Ook Sulaiman staat weer op de lijst. Wat is volgens hem nodig voor vluchtelingen in gemeenten?

Je moet ze wel een kans geven

Als hem wordt gevraagd wat Nederlanders kunnen doen voor vluchtelingen in hun eigen gemeente, denkt Sulaiman dankbaar terug aan Wim van Rijswijk. Wim begeleidde hem gedurende zijn eerste twee jaar in Nederland. “Als ik iets niet wist, legde hij het me uit. Ik werd uitgenodigd bij zijn familie. Op die manier maakte ik kennis met Nederlandse normen en waarden. Ik leerde hoe Nederlanders met elkaar om gaan. Die warmte en genegenheid was heel belangrijk: zo voelde ik mij betrokken bij de maatschappij. Daarvoor had ik nog geen idee van hoe mensen in Nederland leven.” Die betrokkenheid vindt hij heel belangrijk voor alle andere vluchtelingen in Nederland. “Er zijn ook veel vluchtelingen die nog nooit bij Nederlanders thuis zijn geweest. Ik zou ze graag hetzelfde willen geven als wat ik zelf kreeg toen ik hier kwam. Daarom is het belangrijk dat Nederlanders ook contact zoeken met vluchtelingen. Als je twee jaar goed investeert in een vluchteling kan hij zelfstandig deel uit maken van onze samenleving. Ze moeten zelf het werk doen, maar je moet ze wel een kans geven.” Die maatschappelijke begeleiding wordt straks een taak van de gemeente. Het budget hiervoor is gehalveerd. Daarom is het nog maar de vraag of vluchtelingen straks nog steeds die kans krijgen.

Vluchtelingen nog niet genoeg op de lokale agenda

De landelijke overheid verlegt steeds meer taken naar de gemeente. Wat de gevolgen hiervan precies zijn is nog niet bekend. “We hebben nog niet het totale beeld, maar het is wel duidelijk dat we meer moeten doen met minder geld. Dat zal dus ook effect hebben op de maatschappelijke begeleiding voor vluchtelingen. Maar vluchtelingenbeleid speelt nu nog bijna geen rol in de lokale politiek, het staat niet op de agenda. In de lokale politiek werkt het zo: als raadsleden niet horen dat er een probleem is, dan denken ze dat het goed geregeld is. Maar als instanties of gewone mensen in hun eigen gemeente de media of de lokale partijen benaderen, gebeurt er pas wat. Dan kom je verder en kun je meer bereiken.”

Warm ontvangst

Sulaiman moest vluchten uit Irak kwam in een vluchtelingenkamp in Turkije terecht. “Het was er erg koud, er was weinig eten, en we sliepen op de grond tussen de muizen.” Nederland nodigde hem uit om hier een nieuw bestaan op te bouwen. ¨De mensen waren heel aardig. Ik was dankbaar en voelde me welkom. Vanuit die basis heb ik hier een leven opgebouwd. Ik dacht: Tussen deze mensen wil ik leven, dit wordt ook mijn land.” Hij ging in Zoetermeer wonen. Daar werd hij aan een vrijwilliger van VluchtelingenWerk gekoppeld, die hem hielp een plek te vinden in de Nederlandse samenleving. “Ik ben nooit meer uit Zoetermeer weggegaan.”

Niet alleen voor vluchtelingen

Hij leerde voor maatschappelijk werker, en daarna studeerde hij politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij maakte door zijn toenmalige werk als tolk die studie niet af, maar nu is hij raadslid voor de PvdA-fractie in Zoetermeer. Daarnaast werkt hij als maatschappelijk werker en als tolk. Dat hij opkomt voor vluchtelingen in zijn gemeente is voor hem vanzelfsprekend, maar dat is slechts een deel van zijn werk. Sulaiman kan er niet tegen als er daklozen op straat slapen. Dat is voor hem echt een grens. Ook armoedebestrijding heeft specifiek zijn aandacht. En hij zette zich actief in tegen eenzaamheid in zijn gemeente. “Ik vind dat alle mensen een basis moeten hebben om te kunnen overleven. Uit welk land iemand komt maakt niet uit. Als het om vluchtelingen gaat kan ik mijn fractie – en vaak ook andere fracties – makkelijk overtuigen. Maar ik ben er niet alleen voor vluchtelingen, ik ben er ook voor de moeder die in financiële problemen zit. Of voor ouderen die eenzaam zijn.”

Gepubliceerd op de website van stichting VluchtelingWerk Nederland: https://www.vluchtelingenwerk.nl/persoonlijke-verhalen/vluchteling/nawzad-sulaiman-vluchteling-en-gemeenteraadslid

woensdag, februari 19, 2014

PvdA wil goede zorg en maatschappelijke ondersteuning voor Zoetermeerders!

De PvdA-fractie Zoetermeer diende maandag 20 januari een amendement in om de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning op aanvaardbaar niveau te houden. Op die dag staat de nota Koers in het Sociaal domein op de agenda van de raad, waarin de visie op jeugdzorg, participatie en zorg is beschreven. Raadslid Nawzad Sulaiman, woordvoerder zorg, benadrukte dat voor zijn fractie de kwaliteit van zorg op de eerste plaats komt. “Voor ons is het belangrijk dat mensen goed geholpen en verzorgd worden. Wanneer het budget niet toereikend is, zoeken wij naar mogelijkheden om het uit te breiden. Centraal staat de kwaliteit van de zorg en niet het budget”, aldus Sulaiman. Hiervoor diende hij namens zijn fractie een amendement in. Voorts pleite de PvdA-fractie voor meer ruimte voor kleine zorgaanbieders en zzp-ers om maatschappelijke ondersteuning in Zoetermeer aan te kunnen bieden. Op die manier voorkom je een monopolie op zorggebied en geef je Zoetermeerders die in de zorg werken nieuwe kansen.

maandag, februari 18, 2013

Langeland Ziekenhuis, Afgelopen maandag is de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken rondom het Langeland Ziekenhuis. Momenteel worden de reddingsplannen door de betrokkenen besproken. Toch is het ziekenhuis niet uit de problemen. Raadslid Nawzad Sulaiman legt in een interview uit wat de stand van zaken is.